Nasza strona wykorzystuje cookies (ciasteczka). Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Polityka cookies
Silikon

Dostawcy:

Współpracujemy z wiodącymi i sprawdzonymi producentami, m.in.:

 • WACKER-CHEMIE
 • DOW CORNING
 • BLUESTAR SILICONES
 • MOMENTIVE

Ogólna charakterystyka gumy silikonowej

Podstawową strukturą kauczuku silikonowego HTV jest - tak jak w wypadku kwarcu lub szkła - połączenie krzemu z tlenem. "Sztywnego układu trójwymiarowej siatki kwarcowej unika się dzięki wbudowaniu grup alkilowych, alkenylowych lub arylowych".
Ponieważ kauczuk ten zasadniczo różni się budową od innych kauczuków wyprodukowane z niego wyroby także znacznie się różnią swymi właściwościami od pozostałych wyrobów gumowych.
Są one przede wszystkim bardzo odporne na wysoką temperaturę zachowując jednocześnie elastyczność w bardzo niskich temperaturach. Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne niemal nie zmieniają się w szerokim zakresie temperatury.
Wytrzymują działanie tlenu, ozonu, warunków atmosferycznych, włączając promieniowanie kosmiczne i UV.
Wyroby silikonowe znane są z bardzo dobrych właściwości izolacyjnych.
Wiele z nich wykazuje obojętność fizjologiczną, przewyższając pod tym względem wszystkie inne obecnie dostępne elastomery.

Stabilność cieplna

Wulkanizaty silikonowe wytrzymują ciągły kontakt z gorącym powietrzem o temp. 180°C, a nawet w temp. 250°C pozostają elastyczne przez kilka tysięcy godzin. Wytrzymują także krótkotrwałe działanie temperatury 300-400°C, a nawet wyższej.

Właściwości palne

Temperatura zapłonu typowych wulkanizatów silikonowych mierzona zgodnie
z normą ASTM-D 1929-68, wynosi około 430°C, a temperatura spalania -ok. 750°C.
W czasie spalania gumy silikonowej pozostaje izolująca krzemionka. Dlatego nawet po pożarze izolacje z gumy silikonowej dalej przez pewien czas pełnią swoją funkcję.

Elastyczność w niskiej temperaturze

Wulkanizaty silikonowe na ogół nie twardnieją i nie kruszą się do temperatury ok.-55°C. Wulkanizaty o twardości 50°-60° Shore A wytrzymują nawet niższą temperaturę i wykazują najlepszą elastyczność. Gumy silikonowe mogą być jednocześnie eksploatowane w niskiej, jak wysokiej temperaturze bez żadnych zmian swoich właściwości.

Przepuszczalność gazów i cieczy

Pewne właściwości fizyczne wynikają z molekularnej struktury kauczuku silikonowego. W porównaniu z innymi elastomerami wulkanizaty silikonowe charakteryzują się wysoką przepuszczalnością gazów i cieczy. Przepuszczalność ta zależy oczywiście od warunków eksploatacji, takich jak temperatura różnica ciśnienia itp. Ogólnie można przyjąć że przepuszczalność gumy silikonowej jest około 100 razy większa niż butylowej (znanej z najniższej przepuszczalności).

Właściwości powierzchni

Użyteczną właściwością silikonu jest obojętność powierzchni jego wulkanizatów, która jest wyraźnie antyadhezyjna i hydrofobowa. Z drugiej strony kauczuk silikonowy może być wulkanizowany z metalami i włóknami szklanymi dając bardzo silne połączenie.

Właściwości dielektryczne

Właściwości dielektryczne wulkanizatów silikonowych w temperaturze pokojowej są porównywalne z najlepszymi znanymi materiałami izolacyjnymi, ale guma silikonowa wyraźnie przewyższa pozostałe materiały w podwyższonej temperaturze (do 180°C) gdzie wiele z nich jest bezużytecznych. Bardzo dobre właściwości dielektryczne silikonu uzupełnia znakomita odporność na łuk elektryczny.

Kolory

Jeżeli świat wydaje się Państwu szary my postaramy się go ubarwić, nasze produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej ( wg RAL )

Specjane gatunki silikonów przeznaczone do indywidualnych zastosowań.

 • fluorosilikon
 • silikon elektroprzewodzący
 • silikon olejoodporny

Kontakt z żywnością

UE

 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów do kontaktu
  z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE L 338/4 z dnia 13 listopada 2004r.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
  w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów
  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L. 384/75 z dnia 29.12.2006r.)


Polska
PZH

Niemcy
BfR XV

USA
"Rubber Articles Intended for Repeated Use", FDA - Code of Federal Regulation, §177.2600